Oxylon – postindustriální planeta ze čtvrtého kvadrantu šestnácté galaxie. Po revoltě anarchistických strojů roku 13895 (2009 pozemského času) se samočinné stroje rozhodly hledat průmyslové zdroje a odbytiště pro své bizarní nešperky, jelikož na Oxylonu je designerský a šperkařský řád označil za dekadentní a vykázal z řádné společnosti ctnostných strojů. Nyní se skupina OXO ENTERPRISE snaží zaplavit planetu Zemi radioaktivním a industriálním odpadem, jelikož je tohoto na Zemi tak žalostně málo…

sperk1_0